Zastrzeżenia prawne

Laufen Bathrooms AG z przyjemnością wita Państwa na naszej stronie internetowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami użytkowania przed skorzystaniem z tej witryny.

Niniejsza nota prawna zawiera warunki regulujące dostęp i korzystanie ze strony internetowej bespoke.laufen.com oraz obowiązki wynikające z takiego użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do wszystkich tekstów, obrazów, nazw handlowych, logo, grafik, dźwięków, animacji i filmów, jak również rozmieszczenie takich elementów są zastrzeżone przez Laufen Bathrooms AG.

Zwracamy uwagę, że obrazy, logo i katalogi produktów zawarte na tej stronie mogą podlegać prawom autorskim osób trzecich.

Pobieranie lub drukowanie informacji zawartych na tej stronie jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jakiekolwiek powielanie, przesyłanie, zmienianie, łączenie lub wykorzystywanie strony internetowej w celach komercyjnych jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Laufen Bathrooms AG.

Użytkownik zgadza się korzystać z zawartości tej witryny w sposób ostrożny, właściwy i zgodny z prawem, nie manipulować ani ignorować praw autorskich oraz powstrzymać się od wykorzystywania treści i informacji uzyskanych za pośrednictwem tej witryny w celach komercyjnych.

Kompletność i poprawność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była aktualna i dostarczała w miarę możliwości poprawne i kompletne informacje. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub przydatność do konkretnego zastosowania takich informacji.

Należy pamiętać, że niektóre informacje zawarte w naszej witrynie mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów i usług dostępnych w Twoim kraju, skontaktuj się z lokalnym oddziałem Laufen lub partnerem handlowym.

Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty, straty lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności, które mogą powstać w wyniku uzyskania dostępu do tej witryny lub korzystania z niej.

Ponadto Laufen Bathrooms AG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z wirusami, które mogą zainfekować system komputerowy użytkownika po użyciu, uruchomieniu lub pobraniu jakichkolwiek treści z tej witryny. Pobieranie zawartości tej witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Laufen Bathrooms AG nie ponosi odpowiedzialności za aktualny, bezawaryjny i nieprzerwany dostęp do swojej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na tej stronie internetowej lub do tymczasowego blokowania i/lub usuwania treści w jakikolwiek sposób i bez uprzedniego powiadomienia oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą wyniknąć z takich zmian.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności


Zebrane informacje

Die Laufen Bathrooms AG

Ponadto ta strona internetowa zbiera standardowe informacje dziennika internetowego, w tym adres IP, typ i język przeglądarki, czasy dostępu i adresy witryn odsyłających. Aby zapewnić, że ta Witryna jest dobrze zarządzana i ułatwić lepszą nawigację, możemy również używać plików cookie.

Laufen Bathrooms AG zobowiązuje się do ochrony prywatności osób korzystających z naszej witryny. Twoje dane osobowe będą traktowane z najwyższą starannością i ścisłą poufnością. Nie przekazujemy danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem naszych spółek zależnych.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające informacje umożliwiające identyfikację powracających odwiedzających wyłącznie na czas ich wizyty na naszych stronach internetowych. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera i nie powodują tam żadnych szkód. Pliki cookie naszych stron internetowych nie zawierają żadnych danych osobowych o Tobie.

Pliki cookie pozwalają uniknąć konieczności wielokrotnego wprowadzania danych, ułatwiają przesyłanie określonych treści i pomagają nam zidentyfikować te części naszego serwisu internetowego, które są szczególnie popularne. Umożliwia nam to między innymi dostosowanie naszych stron internetowych dokładnie do Twoich wymagań.

Jeśli chcesz, możesz w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Aplikacje Social Media

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje, które przekazujesz do dowolnej Aplikacji mediów społecznościowych, mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników tej Aplikacji mediów społecznościowych, nad którymi mamy niewielką kontrolę lub nie mamy jej wcale. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe użycie lub przywłaszczenie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji, które udostępniasz w dowolnej Aplikacji mediów społecznościowych przez innych użytkowników.

Linki do inych stron

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych i może być otwierana przez linki z innych stron internetowych, na które Laufen Bathrooms AG nie ma wpływu. Laufen Bathrooms AG nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość takich innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje, które mogą wyniknąć z korzystania z takich treści lub z takiego dostępu. Wszelkie linki do innych witryn mają na celu wyłącznie uczynienie tej witryny bardziej przyjazną dla użytkownika.

Korzystanie ze śledzenia sieci

Używamy oprogramowania śledzącego, aby określić, ilu użytkowników odwiedza naszą witrynę i jak często. Nie używamy tego oprogramowania do zbierania indywidualnych danych osobowych lub indywidualnych adresów IP. Dane wykorzystywane są wyłącznie w formie anonimowej i zbiorczej do celów statystycznych oraz rozwoju serwisu.

Changes to the terms and conditions

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub poprawienia warunków w dowolnym momencie. Jako użytkownik tej witryny jesteś związany takimi zmianami i dlatego powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami.

Obowiązujące prawo i miejsce jurysdykcji

Niniejsza strona internetowa podlega prawu szwajcarskiemu. Miejscem jurysdykcji i egzekucji jest siedziba naszej siedziby; tj. Laufen (Basellandschaft, Szwajcaria).

Porcelana szklista to substancja ceramiczna o zwartym, spieczonym białym odłamku, który pokryty jest białą lub kolorową glazurą. Porcelana sanitarna jest odporna na różnice temperatur powodowane przez gorącą i zimną wodę. Przeszklenie jest odporne na zarysowania, blaknięcie i starzenie. Jest również odporny na działanie kwasów, rozpuszczalników i roztworów żrących powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych jako środki czyszczące.

PIELĘGNACJA

Oszklenie urządzeń ceramicznych jest odporne na działanie kwasów, rozpuszczalników i roztworów żrących zawartych w środkach do pielęgnacji ciała i mycia oraz kosmetykach. Jeżeli urządzenia sanitarne z syfonem ceramicznym (toalety, pisuary itp.) są narażone na zamarzanie, do wody syfonowej należy dodać odpowiedni środek przeciw zamarzaniu.

UWAGI SPECJALNE

Tolerancja

Wymiary, waga i kolory podlegają powszechnym tolerancjom ceramicznym. Szczególnie podczas montażu należy wziąć pod uwagę różnice w wymiarach produkcyjnych i podanych w katalogu. Ze względu na charakterystyczne właściwości wyrobów ceramicznych zmiany kształtu i wymiarów oraz ustawienia fabryczne zastrzeżone są bez uprzedzenia.

Kolory

Oświetlenie ma istotny wpływ na ocenę równomierności kolorów. Proszę wziąć pod uwagę, że nawet przy tym samym oświetleniu i w tej samej odległości od źródła światła może wystąpić subiektywne wrażenie różnych odcieni kolorów jako efekt różnych kształtów i cieni.

Ważne uwagi

Projekt, pomysł i styl są chronione prawami autorskimi. Zmiany techniczne są surowo zabronione. Modele i części techniczne pasują do zestawu w momencie oddania materiałów do druku. Errata jest wykluczona. Nowy cennik zastępuje wszystkie poprzednie cenniki.

Charakterystyki i funkcje przedstawione na tej stronie internetowej lub powiązanych z nią stronach internetowych mogą ulec zmianie.Laufen zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnego produktu w swoim asortymencie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Przedstawione otoczenia mają jedynie charakter dekoracyjny a ewentualne wymagania techniczne instalacji nie zostały uwzględnione przy ich komponowaniu.

Koncepcja, projekt i rozwój strony internetowej: www.henkelhiedl.com

© 2021 LAUFEN Bathrooms AG. Wszystkie prawa zastrzeżone